Исковое заявление о расторжении брака в Украине 
                                                                 ____________районний суд 
                                                                 міста __________________
                                                                 _______________________________
                                                                 __________________________

                                                                 Позивач: _________________________
                                                                 _______________________________
                                                                 49000, м. _________________,
                                                                 вул. ___________, буд.____, кв.___
                                                                 ІПН ____________

                                                                 Відповідач: _____________________________  
                                                                 _______________________________
                                                                 49000, м. _________________,
                                                                 вул. ___________, буд.____, кв.___
                                                                 ІПН ____________
                                                                «___» _______ 20___ року.                                                                           Позовна 
                                                                               заява про розірвання шлюбу.

"__" ________ року між мною __________________ _____________ року народження (надалі – Позивачем) та __________________ _____________ року народження (надалі - Відповідачем) було укладено шлюб зареєстрований у ____________ відділі реєстрації актів цивільного стану _____________________ міського управління юстиції ___________ року, про що було видано свідоцтво про одруження І-КИ №________ від ____________ року відповідно _________________ року в Книзі реєстрації шлюбів зроблено запис №________(Додаток - 1). 
Від цього шлюбу у нас є дитина ______________, який народився ___________ року, який зареєстрований _______________ відділом реєстрації актів цивільного стану ________ міського управління юстиції в Книзі реєстрації народжень ____________ року. Що підтверджується свідоцтвом про народження від __________ року серія ____ №________________ (Додаток -2).
У _____________ 20____ року я не витримала постійних сварок (інше) зі сторони свого чоловіка (Відповідача) та попросила залишити нас з сином. Нажаль мій чоловік не здатний підтримувати нормальну моральну атмосферу в сім’ї, піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, дружби, взаємодопомоги.  
На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання припинено з __________ 20___ р., та за моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає.
Таким чином я та відповідач, припинили шлюбні стосунки, перестали проживати разом, вести спільне господарство, проявляти турботу один до одного, внаслідок чого наше подальше спільне життя і збереження шлюбу суперечить як моїм, так і його інтересам.
На сьогоднішній день наш спільний з відповідачем малолітній син проживає зі мною, я самостійно його виховую та утримую, маю стабільний дохід. 
Після розірвання шлюбу я маю намір залишити сина з собою і буду утримувати та виховувати сина сама, оскільки мені матеріальний стан дозволяє забезпечити сина усім необхідним. 
Щодо спору між мною та відповідачем з приводу поділу спільного майна то я повідомляю, що такий спір існує ___________________
  Відповідно до ч. 2 ст. 104 Сімейного кодексу України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання.
Відповідно до ч. 3 ст. 105 СК України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до ст. 110 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 110 СК України, позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
Відповідно до ч. 2 ст. 112 СК України, суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення. 

Оригінали всіх документів, які вказані в цій позовній заяві, я зобов’язуюсь надати суду для огляду в судовому засіданні.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112 Сімейного кодексу України, керуючись ст. ст. 3, 4, 118 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

- Розірвати шлюб між мною, _____________________ ___________ року народження, та ______________________ ____________ року народження, який було зареєстровано у _______________ відділі реєстрації актів цивільного стану _________________ міського управління юстиції ____________ року, про що в книзі реєстрації одружень зроблено актовий запис № _________.

- Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з нас порівну.  

  Додатки:

1. Копія свідоцтва про одруження від ________ року.
2. Копія свідоцтва про народження сина від _________ року  
3. Копія паспорту __________.
4. Копія паспорту ___________.
5. Квитанція про сплату судового збору.
6. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.  
7. Копія позовної заяви та доданих до неї документів.